Algemene Voorwaarden

Take a minute to read...

  1. Diegene die PodiumGeluid.nl contracteert is opdrachtgever, PodiumGeluid.nl is opdrachtnemer, gezamenlijk te noemen: partijen
  2. Een aanvraag wordt door PodiumGeluid.nl beoordeeld op werkzaamheden en omstandigheden. Afhankelijk daarvan volgt een voorstel van prijs en deze voorwaarden.
  3. Bij onverhoopte ontstentenis, belet of overmacht van partijen, kan de opdracht te allen tijde zonder schadeplicht jegens elkaar worden gecanceld. Issues in de techniek (vóór of tijdens de uitvoering) worden in dat verband als overmacht aangemerkt.
  4. Er wordt door partijen, (tegen uitreiking van een factuur), te allen tijde met elkaar contant afgerekend vóór of ná het event.
  5. Als gevolg van molest of vernieling gedurende het event van apparatuur, materiaal en kabels van PodiumGeluid.nl (door artiesten of bezoekers), wordt een door PodiumGeluid.nl nader te bepalen toeslag op de prijsafspraak aan opdrachtgever in rekening gebracht.
  6. Indien apparatuur, materiaal, kabels e.d. eigendom van PodiumGeluid.nl, gedurende het event door het publiek of artiesten nat en/of vies wordt gemaakt (door drank, papierpulp, confetti enz.) volgt een door PodiumGeluid.nl nader te bepalen reinigingstoeslag op de prijsafspraak.
  7. Zodra de (laatste) band het optreden heeft afgerond wordt de geluidsapparatuur en/of stagelicht uitgezet en opgeruimd. PodiumGeluid.nl is niet beschikbaar voor afterparty's met eigen muziek of DJ's. Daarvoor dient opdrachtgever te allen tijde zélf zorg te dragen.
  8. Op verzoek dient er vóór en ná afloop van het event, een stagehand voorhanden te zijn om het zware spul mee uit of in te laden.